Telstar Thuis in de Wijk

De stichting Telstar Thuis in de Wijk vormt een paraplu voor uiteenlopende projecten en initiatieven, gericht op leefbaarheid in de wijken, deelname aan de lokale samenleving, onderling respect, educatie en een gezonde, sportieve en verantwoorde levensstijl. Sport en jongeren zijn bij deze maatschappelijk betrokken projecten een belangrijk aandachtsgebied én een belangrijke rode draad.

Uit de banden met Telstar Thuis in de Wijk is het idee van de huiswerkklas in het stadion voortgekomen.

Thuis op drie terreinen

De drie aandachtsgebieden van Telstar Thuis in de Wijk:

  1. Sport, Gezondheid & Levensstijl
    (sport en spel, voorlichting, financial fairplay)
  2. Jongeren, Scholing & Werkervaring
    (educatie, voorkomen achterstanden, vorming)
  3. Samenleving, Leefbaarheid & Wijken
    (resocialisatie, participatie, zorg & welzijn)

Kijk voor meer informatie op deze website.