Tarieven

Tarieven schooljaar 2018-19:

Huiswerkbegeleiding in kleine groepjes
De kosten voor twee tot vijf middagen per week zijn € 24,- per keer. *

Eén middag huiswerkbegeleiding is in principe niet mogelijk; het biedt de leerling te weinig houvast en de docenten en begeleiders te weinig mogelijkheden om de leerling ondersteuning te bieden.

De leerlingen kunnen op de afgesproken dagen om 15.30 uur in de huiswerkklas terecht en krijgen anderhalf uur begeleiding. Wanneer hun lesrooster dit niet toelaat, kunnen de tijdstippen in overleg worden aangepast.

Schoolvakanties, feestdagen en andere dagen dat de huiswerkklas gesloten is, worden niet gerekend. Afwezigheid van leerlingen op dagen dat de huiswerkklas open is wél, aangezien er een plek gereserveerd is en er begeleiding aanwezig is.

Inhalen van gemiste huiswerkbegeleiding op andere middagen kan in overleg en alleen als er plek en begeleidingscapaciteit is.

Individuele begeleiding en bijles
€39,00 per uur, afhankelijk van het vak, de aard van de begeleiding en de begeleider, docent of coach.

Combinaties van bijles, individuele begeleiding en huiswerkbegeleiding (individueel of in groepjes) zijn ook mogelijk. De individuele begeleiding kan per keer worden afgesproken.

Inschrijfgeld
Bij inschrijving wordt eenmalig €25,00 in rekening gebracht. Dit geldt niet voor leerlingen die al eerder begeleid zijn.

Opzegtermijn en betaling
De opzegtermijn voor huiswerkbegeleiding bedraagt één maand en gaat in op de eerste dag van de eerstvolgende maand. Afgesproken bijlessen en individuele begeleiding dienen tenminste 48 uur van tevoren te worden afgezegd, anders worden ze alsnog in rekening gebracht.

Betaling geschiedt maandelijks en achteraf op basis van een gespecificeerde factuur.

* Study Consultancy werkt niet met maand- of jaartarieven, maar brengt alleen de dagen in rekening waarop de huiswerkklas geopend is. Omgerekend naar een maandgemiddelde zijn onze prijzen bovendien zeer scherp. Uitgaande van 37 tot 38 weken dat de huiswerkklas per schooljaar open is, bedragen die voor twee middagen per week huiswerkbegeleiding circa 170 euro, voor drie middagen 260 euro, voor vier middagen 345 euro en voor vijf middagen 430 euro per maand. Daarbij is uitgegaan van tien maanden waarin wordt gefactureerd.

Zie ook onze algemene voorwaarden.