School's cool IJmond

Het preventieprogramma School’s cool IJmond koppelt thuismentoren aan brugklasleerlingen die door persoonlijke omstandigheden een groter risico lopen op schooluitval. Met een tot twee uur begeleiding per week maken deze vrijwilligers een wereld van verschil.

De stap van de basisschool naar de brugklas is groot. Voor de leerlingen die worden aangemeld bij School’s cool is deze stap vaak nog groter. De thuismentoren van School's cool helpen hun pupillen om deze stap en daarmee het risico op schooluitval te verkleinen.

Deze vrijwilligers gaan in de regel eens per week op huisbezoek. Zij zien erop toe dat de leerling lekker in zijn vel zit en voldoende tijd aan zijn huiswerk besteedt. Zij geven hem of haar en de ouders tips en adviezen en ze oefenen met zelfstandig leren. Het is regel dat altijd een van de ouders thuis is.

School’s cool is in 2009 begonnen in Velsen en sinds 2013 ook actief in Beverwijk en Heemskerk. Het is inmiddels een programma van Telstar Thuis in de Wijk, dat vooral wordt gefinancierd door de gemeenten Velsen en Heemskerk. In Velsen wordt School’s cool vooral gefinancierd door de gemeente. De uitbreiding naar de andere IJmondgemeenten wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Kinderpostzegels Nederland.

Voor meer informatie over School’s cool en het thuismentorschap, zowel voor individuele vrijwilligers als voor bedrijven, zie de website van School's cool IJmond.