Playing for Success

In navolging van diverse andere betaald voetbalorganisaties, is in november 2014 bij Telstar het naschoolse educatieve programma Playing for Success IJmond van start gegaan met de eerste groep kinderen uit de hoogste groepen van het basisonderwijs. Tien weken lang komen deze kinderen een keer in de week na schooltijd naar het Rabobank IJmond Stadion in Velsen-Zuid.

Dit leren met een WOW-factor,  waaraan ook spelers en speelsters van Telstar hun medewerking verlenen, leidt tot meer motivatie en zelfvertrouwen en daardoor tot betere prestaties. Inmiddels draaien er meerdere groepen uit het basisonderwijs is er daarnaast gestart met de eerste groep uit het voortgezet onderwijs.

Playing for Success IJmond is een initiatief van Telstar, de maatschappelijke stichting Telstar Thuis in de Wijk en het basis- en voortgezet onderwijs in de regio. Zowel de provincie Noord-Holland als de gemeente Velsen hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de realisatie van het educatieve programma en het leercentrum. Daarnaast zijn er bijdragen van Kinderpostzegels Nederland, Tata Steel en een aantal andere fondsen en sponsors.
Zie voor meer informatie de website van Playing for Success IJmond.