Belangrijk programma van Telstar Thuis in de Wijk

School’s cool IJmond zoekt thuismentoren

School’s cool IJmond is voor komend schooljaar op zoek naar enthousiaste vrijwilligers zoals Lex, die zich als thuismentor inzet voor brugklasser Djace.

School’s cool is een belangrijk programma van stichting Telstar Thuis in de Wijk dat uitgevoerd wordt door Study Consultancy. Bij dit programma worden thuismentoren gekoppeld aan brugklasleerlingen die door persoonlijke omstandigheden een groter risico lopen op schooluitval. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een moeilijke thuissituatie of een taalachterstand. Met een tot twee uur begeleiding per week maken de vrijwilligers voor deze leerling een wereld van verschil.

De stap van de basisschool naar de brugklas is groot. Voor de leerlingen die worden aangemeld bij School’s cool is deze stap nog groter. De thuismentoren van School's cool helpen hun pupillen vanaf het einde van groep acht voor ongeveer anderhalf jaar om deze stap en daarmee het risico op schooluitval te verkleinen.