Nieuw boek over het tienerbrein van Jelle Jolles

Hersenen van tieners ontplooien zich nog volop

Het tienerbrein’ van hersenwetenschappen Jelle Jolles is een soort praktische handleiding voor volwassenen hoe om te gaan met tieners. In dit nieuwe boek legt Jolles uit waarom tieners soms doen zoals ze doen en hoe volwassenen daar het beste op kunnen reageren.

In een interview met het Algemeen Dagblad vertelt Jolles dat de hersenen pas rond 25 jaar echt ‘af’ zijn. Tot die tijd zijn nog niet alle mechanismen voltooid. Een voorbeeld hiervan is de impulsremming. Bij tieners is vindt er vaak nog geen koppeling tussen taal en verbeelding plaats, waardoor ze geen zicht hebben op de consequenties en impulsief handelen geen uitzondering is. De oplossing: verbeelden. Als je tieners laat zien wat de gevolgen van laat slapen zijn, is de kans groter dat ze zelf de conclusie trekken dat dit niet verstandig is, dan wanneer je ze dit vertelt.

Tieners moeten zich cognitief, emotioneel, fysiek en sociaal ontplooien. Pas rond het 25e levensjaar is de ontplooiing af en ben je volwassen. Jolles benadrukt in het interview daarom het volgende: “Tieners moeten zo laat mogelijk keuzes maken voor de lange termijn”. Een profiel op je 15e en een studie op je 18e kiezen? Eigenlijk niet zo’n goed idee.

Toch pleit de klinisch neuropsycholoog niet voor een radicale stelselwijziging. Veel belangrijker is volgens Jolles de stimulans van ouders en docenten. Naast kennisoverdracht is het belangrijk dat leerlingen de ruimte krijgen voor persoonlijke groei. De hersenen van tieners zijn nog volop in ontwikkeling en met de juiste begeleiding gebeurt dit op een positieve manier.