Study Consultancy biedt begeleiding op maat

Trouw: School schrijft kind met autisme te vroeg af

Onlangs verscheen in Trouw een artikel over het belang van een flexibele omgang met autistische kinderen. Op dit moment vinden te weinig kinderen met autisme een passende plek op een reguliere school, omdat dit te veel afhangt van toeval en welwillende betrokkenen. Passend onderwijs zou hiervoor de oplossing kunnen zijn. Study Consultancy biedt maatwerk aan onder anderen scholieren met een vorm van autisme.

De werkgroep ‘Vanuit Autisme Bekeken’ deed een analyse van ruim zestig praktijksituaties in basis- en voorgezet onderwijs. In slechts een derde van de situaties werd passend onderwijs gevonden. In een derde van de situaties zitten de kinderen thuis, in een zorginstelling of dagbesteding. De overige dertig procent krijgt wel onderwijs, maar dit is vaak moeizaak en niet altijd passend. Deskundigen schatten dat van de achtduizend thuiszittende jongeren misschien wel 40% een vorm van autisme heeft.

Volgens de werkgroep komt dit door het gebrek aan kennis over autisme. Elk kind is anders en een goede aanpak vereist een open houding van de school en leraren. Het strak volgen van de regels komt vaak niet ten goede aan een kind met autisme. De werkgroep stelt een aantal simpele oplossingen voor. Helpen met plannen, huiswerk duidelijk op het bord schrijven, een leerling een rustige werkplek geven, of op drukke momenten een koptelefoon toestaan. Soms zou zelfs een thuiswerkdag kunnen helpen.

Bij Study Consultancy is maatwerk het uitgangspunt van de dienstverlening. Wij bieden begeleiding voor kinderen met dyslexie, ADHD of een vorm van autisme. Scholen schakelen ons bovendien steeds vaker in om leerlingen met een ‘rugzakje’ te ondersteunen. In overleg zijn ook andere vormen van individuele begeleiding mogelijk.