Onderzoek in Utrecht, Delft en de IJmond laat mogelijkheden zien

Scholen én bedrijven zien veel nut in School’s cool

Study Consultancy is nauw betrokken bij een aantal maatschappelijke activiteiten. Het instituut is onder andere verantwoordelijk voor de projectleiding van School’s cool. Dit educatieve preventieprogramma biedt mentorbegeleiding aan scholieren die extra steun nodig hebben bij de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. De thuismentoren van School’s cool bezoeken hun leerling wekelijks thuis gedurende anderhalf jaar. Onderzoeksbureau Noorda en Co deed vorig schooljaar onderzoek naar School’s cool, financieel ondersteund door Kinderspostzegels Nederland en het VSBfonds.

Het thuismentoraat heeft zich als een effectief middel tegen schooluitval bewezen. Toch heeft het thuismentoraat zich nog niet structureel ingebed in het onderwijssysteem en heeft zij vaak een instabiele financiële positie. Om deze situatie te kunnen verbeteren, deed onderzoeksbureau Noorda en Co in opdracht van de School’s coolorganisaties in Utrecht, de IJmond en Delft een onderzoek naar bekendheid en draagvlak bij het onderwijs en het bedrijfsleven.

Uit de enquête onder scholen en diverse bedrijven uit de omgeving van de drie School’s cool vestigingen blijkt dat het overgrote deel van de scholen uit het primair onderwijs bekend is met School’s cool (90,6%) en uit het voortgezet onderwijs zelfs alle scholen. Zoals te verwachten, ligt de bekendheid in het bedrijfsleven een stuk lager. Toch is het merendeel van de respondenten uit het bedrijfsleven overtuigd van het nut van het thuismentoraat (96%), evenals bijna alle respondenten uit het onderwijs.

Bijna een kwart van de bedrijven staat bovendien welwillend tegenover materiële ondersteuning van School’s cool, bijvoorbeeld in de vorm van het beschikbaar stellen van computers. Omdat veel scholen aangeven financiering buiten hun eigen budget te moeten zoeken, zou contact met het bedrijfsleven wellicht mogelijkheden bieden.

Voor meer resultaten kunt u de samenvatting lezen of terecht op de website van School’s cool.