Meeste examenkandidaten geslaagd * ouders en leerlingen zeer tevreden

Goede scores voor Study Consultancy

Study Consultancy heeft dit schooljaar weer goed gescoord. Bijna alle examenkandidaten van het Velsense studiebegeleidingsinstituut hebben hun diploma gehaald. Ook de andere leerlingen die huiswerkbegeleiding of bijles kregen, behaalden goede resultaten. Bovendien blijkt uit een enquête dat zowel de leerlingen als hun ouders meer dan tevreden zijn: een grote meerderheid vindt dat huiswerkbegeleiding werkt!

Study Consultancy heeft aan de leerlingen en hun ouders naar hun bevindingen gevraagd. Dit gebeurde zowel voor de vestiging in Santpoort-Noord als de huiswerkklas in het Rabobank IJmond Stadion in Velsen-Zuid. Van de ondervraagde ouders vindt 92% dat de begeleiding van hun kind heeft gewerkt.

Van de leerlingen geeft 73% aan dat de begeleiding werkt. Zij geven zeer gunstige cijfers aan Study Consultancy: 7,7 voor de huiswerkbegeleiding en 8,1 voor de sfeer in de huiswerkklas. Bovendien geven alle ondervraagde leerlingen aan dat ze voldoende vragen kunnen stellen en zich begrepen voelen door de begeleiders.

Gesterkt door deze goede resultaten en de vele leerlingen die zij het afgelopen schooljaar heeft mogen ondersteunen, biedt Study Consultancy ook in het nieuwe schooljaar weer huiswerkbegeleiding, bijles, individuele begeleiding en examentraining aan. Dit gebeurt in de Broekbergenlaan in Santpoort-Noord (aan het Dorpsplein) en in het stadion van Telstar aan de Minister van Houtenlaan in Velsen-Zuid. Zie voor meer informatie www.studyconsultancy.nl of bel 023 539 26 64.